Cancerföreningen PALEMA

PRIMARY CONTACT

Eva Backman

+46709281967

MISSION

att våra diagnoser klassas som ”Blåljuscancer” och därmed hanteras med högsta prioritet.
att redan drabbade får en likvärdig och individanpassad vård där de sätts i centrum – från diagnos till ett bra och värdigt liv.
att cancern ska vara möjlig att upptäcka innan symptom uppstår.

ESTABLISHED 2015

SERVICES PROVIDED

 • Raising public awareness about pancreatic cancer
 • Offering volunteer opportunities
 • Participating in advocacy and policy
 • Funding pancreatic cancer research projects
 • Providing support services for patients and/or their families
 • Offering pancreatic cancer educational services

CANCERS SUPPORTED

 • Pacreatic Cancer
 • Esophageal Cancer
 • Stomach Cancer
 • Liver Cancer
 • Gallbladder Cancer
 • Bile Duct Cancer

COUNTRIES SERVED

 • Sweden

CONNECT ON SOCIAL